Spring naar inhoud

Terina B , 20,00 x 5,00 x 2,48 , Bouwjaar 1940 , Werf Bijholt in Foxhol ( Nederland ) , 570 pk Mitsubishi , ex Germa I , ex Beco I , ex Marathon , ex Amina , eigenaar R.J.Brouwer in Urk , ENI 03140116

Foto's gemaakt door Danny bij de Zuidersluis in IJmuiden.


SCHADE DOOR OLIE SPRAY na het bezwijken van de connectie tussen de laadarm (van een terminal) en het scheepsmanifold van een binnenschip.

Klik hier om verder te lezen

Amsterdam - Waterrecreatie Nederland, HISWA Vereniging en Milieu centraal zijn een voorlichtingscampagne gestart over Antifouling. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van bijvoorbeeld algen, schaaldieren en zeepokken onder een boot tegengaat. De verf bevat biociden als koper en zink en is daarom belastend voor het watermilieu. De voorlichtingscampagne voorziet in de informatievoorziening naar de watersporter en is gericht op het maken een nieuwe keuze voor onderwaterverf die goed werkt èn beter is voor de waterkwaliteit. Speciaal voor watersporters is een helpdesk opgezet waar zij terecht kunnen met vragen over milieuvriendelijk bootonderhoud.

Alternatieven

Watersporters gebruiken vaak al jaren dezelfde onderwaterverf. Ook worden er middelen gebruikt die in Nederland verboden zijn. Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bepaalt welke Antifouling is toegelaten. Eind 2014 zijn een aantal toelatingen van Antifoulings vervallen. Zonder toelating mag een Antifouling niet verkocht (en aangebracht) worden. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over wat nu eigenlijk wel en niet mag en wat eventuele alternatieven zijn. In het kenniscentrum op de website van ‘Varen doe je Samen!’ wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven weergegeven.

Meer informatie

Meer informatie over de voorlichtingscampagne Antifouling is te vinden in het kenniscentrum van de website ‘Varen doe je Samen!’:Varen doe je Samen!

Ein Schiff des Unternehmens Compagnie générale de navigation ist in der Nacht auf Donnerstag in eine Ufermauer gefahren.

klik hier om verder te lezen

Ein Kapitän eines Genfersee-Schiffes ist am Mittwochabend auf dem letzten Kurs zwischen Thonon (F) und Lausanne-Ouchy eingedöst und auf einen Steindamm in Lausanne geprallt. Verletzt wurde niemand.

Klik hier om verder te lezen