Spring naar inhoud

Sandau , 66,95 x 8,16 x 2,35 , 845 ton , Bouwjaar 1962 , Werf VEB Rosslauer in Rosslau ( Deutsche Demokratische Republik ) , 420 pk SKL , eigenaar VEB Binnenreederei in Berlijn , ENI 08240059

Foto's gemaakt door Leo Schuitemaker op 20-11-1985 bij sluis Eefde.

Sandau vaart nu onder de naam Aaliyah.Camaro V , 94,97 x 11,40 x 3,20 , 2338 ton , Bouwjaar 1983 , Werf Arminiuswerft in Bodenwerder ( Duitsland ) , 2 x 1414 pk Mitsubishi en 350 pk Mitsubishi Verhaar Omega-Jet boegschroef , ex Furka , eigenaar Camaro BV in Lage Zwaluwe , ENI 02327014

Foto's gemaakt door Fred Trooster op 03-02-2017 in Vlaardingen.

Vrijdag 10 februari vindt om 13.15 uur tijdens Boot Holland de première plaats van de informatiefilm over veilig varen tussen Lemmer en Delfzijl. De film is te zien in de stand 5054 van ‘Varen doe je Samen!’, waarbij de starthandeling zal worden verricht door Mieke Attema, directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Met de film krijgt de vaarweggebruiker handreikingen om vlot en veilig te varen, waardoor de veiligheid tussen beroepsvaart en recreatievaart op deze vaarweg wordt vergroot.

Het project ‘Varen doe je Samen!’
Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven in zgn. knooppunten. Deze veilige adviesroutes zijn gebundeld in de knooppuntenboekjes en zijn digitaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.varendoejesamen.nl.

Boot Holland
Boot Holland vindt plaats van 10 t/m 15 februari 2017 in Leeuwarden. De stand van ‘Varen doe je Samen!’ heeft standnummer 5054. Watersporters zijn welkom voor praktische tips. Meer informatie over ‘Varen doe je Samen!’ kun je vinden op www.varendoejesamen.nl of download de ‘Varen doe je Samen!’ App via Android of ITunes.

Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk is in september gestart met de realisatie van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. De afgelopen maanden is er dan ook het nodige veranderd in het landschap rond de Beatrixsluis. Samen met Koen Verdonk, manager realisatie bij Sas van Vreeswijk, blikken we terug en kijken we vooruit op de werkzaamheden.

Op 1 september 2016 is de bouw van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal officieel van start gegaan. Wat is er sindsdien gebeurd? ‘Als eerste zijn we begonnen met voorbereidende werkzaamheden’, vertelt Koen Verdonk. ‘Te denken valt aan grondonderzoek, het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen, explosievenonderzoek, sloopwerk en bodemsanering. Eigenlijk gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om uiteindelijk met het daadwerkelijke bouwen van start te gaan. Deze werkzaamheden hebben we eind december volgens de planning afgerond.’

Bouwwerkzaamheden

In de tussentijd – sinds 1 oktober – zijn er ook al echte bouwwerkzaamheden verricht. Zo heeft Sas van Vreeswijk een tijdelijke fietsbrug aangelegd en is er gestart met de realisatie van de nieuwe brug lang het Waterliniedok en een onderdoorgang onder het Waterliniedok. Ook zijn er tijdelijke wegen aangelegd en zijn er op diverse locaties overhoogtes van zand aangebracht met als doel de ondergrond voldoende te laten zetten. Daarnaast is de bouwcombinatie van start gegaan met de aanleg van de nieuwe primaire waterkering, de nieuwe Lekdijk. Verdonk: ‘De eerste ophoogslagen hebben hier inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn we begonnen met het uitgraven en blootleggen van de te verplaatsen kazematten, palengroepen, schutsluis en duikerhoofd en staat in februari de verplaatsing van een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het programma. Een technisch hoogstandje,' stelt Verdonk.’

Damwanden

Medio januari is ook het eerste werk in de buurt van de toekomstige kolk van het sluizencomplex van start gegaan. ‘Op 16 januari hebben we de eerste damwanden geplaatst voor het buitenhoofd van de 3e kolk’, aldus Verdonk. ‘Ook zijn we begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de kademuur van het noordelijke deel van het Lekkanaal.’ De komende maanden gaat Sas van Vreeswijk door met het plaatsen van damwanden voor de bouwkuipen van de twee kolkhoofden en de Lekdijk Oost en start met het plaatsen van diepwanden voor de wanden van de 3e kolk. ‘Daarnaast ronden we de komende maanden de werkzaamheden af aan de brug en onderdoorgang bij het Waterliniedok’, aldus Verdonk.

Hinder

Het aanbrengen van damwanden leidt tot trillingen en geluid. Verdonk beseft dat omwonenden dit kunnen ervaren als hinder of overlast. ‘Van tevoren hebben we door middel van een heiproef onderzocht of we hiermee de wettelijke normen zouden overschrijden. Dat was gelukkig niet het geval. Maar we realiseren ons terdege dat mensen wel hinder kunnen ervaren’. De afgelopen 2 weken is dit ook gebleken en zijn er meerdere vragen en klachten binnengekomen. Achteraf gezien had er beter over deze hinder gecommuniceerd moeten worden. Naar aanleiding van de klachten heeft Sas van Vreeswijk extra metingen uitgevoerd voor trillingen en geluid om te controleren of de normen toch niet overschreden worden. Op zeer korte termijn stuurt Sas van Vreeswijk brieven uit aan directe omwonenden in een groot deel van Vreeswijk om hen te informeren over de uitkomsten van de extra metingen en over het vervolg van de werkzaamheden. ‘We proberen de hinder te beperken daar waar het kan, maar helaas is dit niet overal goed mogelijk en is enige overlast onvermijdelijk. Iedereen kan op de website van de Prinses Beatrixsluis terecht voor de meest recente informatie’. Voor de bouw van de wanden van de nieuwe kolk (2 wanden van ieder 270 m) is gekozen voor diepwanden in plaats van damwanden. Diepwanden worden gegraven en dat is nagenoeg trillingvrij.

De scheepvaart ervaart weinig hinder van de werkzaamheden. ‘Ze zien hooguit dat we ermee bezig zijn, maar hebben er gelukkig geen last van’, sluit Verdonk af.

Bron:Rijkswaterstaat

Das Wasserschutzpolizeikommissariat 3 ermittelt nach einem Schiffsunfall am gestrigen Donnerstagabend des deutschen Binnenmotorschiffs (BMS) "Lesath" (Länge 85m, Breite 10m, Ladung: Kohle) in der Süderelbe in Hamburg-Moorburg.

Klik hier om verder te lezen

Hamburg (dpa/lno) - Ein 85 Meter langes Motorschiff hat die Kattwykbrücke über der Süderelbe in Hamburg-Moorburg gerammt.

Klik hier om verder te lezen

Zandloper , 85,92 x 9,50 x 3,32 , 1649 ton , Bouwjaar 2000 , Werf Santierul Naval SA in Orsova ( Roemenië ) en De Gerlien van Tiem BV in Druten ( Nederland ) , 1014 pk Caterpillar en 320 pk DAF van Wijk boegschroef , ex Liane , ex Compromis , eigenaar G. Zuiddam en Z. Zuiddam-van Turenhout in Hardinxveld-Giessendam , ENI 02324640

Foto's gemaakt op 02-02-2017 bij sluis Weurt.
Hier als Compromis op 28-04-2010 beneden sluis Lith.

En als Liane op 14-09-2006 beneden sluis Lith