Spring naar inhoud

Patria , 67,18 x 7,70 x 1,60 , Bouwjaar 1940 , Werf Gustavsburg Schiffswerft GmbH in Mainz-Gustavsburg ( Duitsland ) , 1 x 430 pk Deutz & 1 x 800 pk Deutz en 200 pk ? boegschroef , ex Hoesch 1 , ex Georg Reitz 1 , ex Ruhr , ex Patria , eigenaar Patria Cruises BV in Zutphen , ENI 02312744

Foto's gemaakt op 29-06-2016 boven sluis Wintrich op de Moezel.


En op 02-07-2010 op het Gooimeer bij Almere.

Als iets in het nieuws komt is dat vaak met een negatieve lading. Vrachtwagens komen in het nieuws na scharen op de snelweg, blokkeren van tunnels en met het veroorzaken van files.

Klik hier om verder te lezen

Bron:Schuttevaer

Das Anfang Februar auf der Donau auf Grund gelaufene Dieseltankschiff wird zum Fall für das Parlament. Grund: Zwischen Unglück und Aktivwerden der Behörden lag ein ganzes Wochenende.

Klik hier om verder te lezen

BUDEL-DORPLEIN - De nieuwe haventerminal De Kempen aan de Havenweg in Budel-Dorplein werd eind vorig jaar al opgeleverd.

Klik hier om verder te lezen

De voorkeursvariant voor de Vluchthaven is afgelopen najaar verder uitgewerkt. Om de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Merwedes opgesteld. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017.

Uitwerking voorkeursvariant

In de afgelopen periode is de in juni vastgestelde voorkeursvariant uitgewerkt. Rijkswaterstaat, de gemeente Gorinchem en andere partijen hebben hierbij nauw samengewerkt. De effecten van de uitgewerkte voorkeursvariant zijn onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er sprake kan zijn van een beperkte toename van de geluidsbelasting voor de omgeving. Daarom is besloten walstroomvoorzieningen aan te leggen bij de nieuwe overnachtingsplaatsen. Hierdoor wordt de geluidsoverlast door stroomaggregaten op afgemeerde schepen beperkt.

Ter inzage voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan en het Milieueffectrapport voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen in de Noordwesthoek van de Vluchthaven ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis van Gorinchem.

Wat het project inhoudt en wat dit voor de omgeving betekent, wordt tijdens de een informatieavond uitgelegd. De avond wordt gehouden op 6 maart 2017 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. U bent van harte welkom om uw vragen dan te komen stellen over het project.

Inpassing ligplaatsen Provincie Zuid-Holland en Nationale Politie

Ook de patrouillevaartuigen van de Provincie Zuid-Holland en de Nationale Politie moeten veilig kunnen afmeren. Samen met deze partijen heeft Rijkswaterstaat gezocht naar afmeerlocaties in de vluchthaven. In de noordwesthoek is hiervoor een zoekgebied gemarkeerd (zie rood gearceerd deel in de visualisatie). Over de exacte locatie en inrichting binnen dit zoekgebied vinden in het voorjaar 2017 aanvullende gesprekken plaats. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Bron:Rijkswaterstaat