Actieweek handhaving Scheepsafvalstoffen­besluit

Rijkswaterstaat handhaaft intensief in de week van 21 tot en met 25 mei

In de week van 21-25 mei houdt Rijkswaterstaat samen met de handhavingspartners in de binnenvaart opnieuw een actieweek voor de handhaving van het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB). De nadruk ligt op het lozingsverbod voor hotel- en passagiersschepen. Daarnaast wordt extra gecontroleerd op de aanwezigheid van (buitenlandse) losverklaringen bij alle beroepsschepen.

Lozingsverbod
Op 1 januari 2012 is deel C van het SB in werking getreden. Het lozingsverbod dat hierin is opgenomen houdt in dat hotel- en passagiersschepen geen huishoudelijk afvalwater meer mogen lozen op het oppervlaktewater. Dit mag alleen nog via een goedgekeurde boordzuiveringsinstallatie. Het achterblijvende zuiveringsslib moeten ze afgeven bij een ontvangstvoorziening. Als het schip geen zuiveringsinstallatie aan boord heeft, moet het zijn afvalwater verzamelen in een opslagtank. Het afvalwater kan worden afgeven bij een (vuilwater)ontvangstvoorziening.
Tijdens de actieweek wordt vooral gecontroleerd op de aanwezigheid van een boordzuiveringsinstallatie of opslagtank, illegale lozingen en de afgifte van zuiveringsslib.

Buitenlandse losverklaringen
De handhavingpartners zijn zich ervan bewust dat het verkrijgen van een losverklaring met name in het buitenland nog niet vlekkeloos verloopt. Schippers die problemen ondervinden bij het krijgen van een (buitenlandse) losverklaring, kunnen dit melden bij het Meld- en Informatiepunt (M&I) van Havenbedrijf Rotterdam, tel 010- 252 10 00.
Indien een schipper melding heeft gemaakt, wordt hier rekening mee gehouden bij de controles. Wanneer een schipper géén melding heeft gedaan bij het M&I zullen de handhavingspartners proces verbaal opmaken.

Actieweek
Rijkswaterstaat voert het hele jaar scheepsmilieucontroles uit. De actieweek is bedoeld om extra aandacht te vestigen op het lozingsverbod en de losverklaringen en zo te zorgen voor schonere vaarwegen. De handhavingspartners krijgen door de actieweek een duidelijker beeld van de naleving van de milieuregels van het SB dat inmiddels helemaal is geïmplementeerd.
Als schepen de milieuvoorschriften overtreden, maken de handhavers procesverbaal op of delen ze een bestuurlijke boete uit. Het blijft dus niet bij informeren en waarschuwen.
Rijkswaterstaat coördineert de handhavingsweek in nauwe samenwerking met de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam. De Zeehavenpolitie en de KLPD zijn zo nodig op afroep beschikbaar.

Achtergrond en meer informatie

Doel van het SB is de bescherming van het milieu. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler de kosten draagt die verbonden zijn aan het inzamelen, bewerken en verwerken van afval.

Het SB is op 1 november 2009 in werking getreden; op 1 januari 2012 is ook het laatste deel, deel C, van toepassing geworden.
Het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB) stond voorheen bekend als het Scheeps­afval­stoffen­verdrag (SAV); internationaal wordt de afkorting CDNI gebruikt.

Met vragen kunt u terecht bij de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), telefoonnummer 010-412 95 44 of www.sabni.nl.
Alleen met vragen over deel B (losverklaringen) kun u terecht bij het Meld- en Informatiepunt (M&I) van Havenbedrijf Rotterdam, tel 010-252 10 00

2 gedachten over “Actieweek handhaving Scheepsafvalstoffen­besluit”

 1. Wat is met het buitenland dat niet bijhoord bij de overenkomst?
  Zo als Oostenrijk, Hongarije etc. Daar geeft het deze Losverklaring niet.

 2. In Belgie en Frankrijk en Duitsland worden de losverklaringen ook niet overal afgegeven
  Als je dat meld word er niets aan gedaan ,want kom je later bij dat zelfde bedrijf terug krijg je nog geen losverklaring
  Dus wat heeft het voor zin om te blijven melden als er niets veranderd
  En de schipper krijgt de boete ,terwijl de bedrijven weigeren om een losverklaring af te geven
  Als ze dan eerst die bedrijven aanpakken,en een boete geven misschien dat ze dan meewerken
  wij hebben die losverklaringen in alle talen ,maar die worden niet ondertekend ,omdat ze daar niets mee te maken hebben of omdat ze het zogenaamd niet kennen
  Dus doe eerst iets aan die bedrijven die al dikwijls gemeld zijn ,voordat je bij de schippers geld uit de zakken klopt

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.