Besluit over voorkeursvariant overnachtingsplaatsen Merwedes

De invulling van de overnachtingsplaatsen langs de Merwedes wordt steeds concreter. Met deze nieuwsbrief brengen we u graag weer op de hoogte van de ontwikkelingen. Inmiddels is duidelijk hoe de 4 plaatsen in de Vluchthaven gerealiseerd kunnen worden.


Luchtfoto van de huidige situatie Vluchthaven Gorinchem

Uit 3 mogelijke varianten is een voorkeursvariant (VKV) gekozen. Op 11 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem hiermee ingestemd. De komende tijd wordt deze voorkeursvariant verder uitgewerkt.

De 3 varianten afgewogen

In het noordwestelijke deel van de Vluchthaven Gorinchem is ruimte gereserveerd voor de 4 nieuwe plaatsen. Deze ruimte is beperkt, waardoor de inrichting effici├źnt moest worden ontworpen en er maar een paar mogelijke manieren van inrichting waren. Deze 3 inrichtingsvarianten verschillen vooral in de keuze voor oevertaluds, damwanden en afloopsteigers. Ook is er 1 variant waarin bekeken is hoeveel ruimte er extra ontstaat door een stuk van de Krinkelwinkel af te graven.

Van 3 varianten naar de voorkeursvariant

Om de afweging tussen de 3 varianten te kunnen maken heeft LievenseCSO, het adviesbureau dat Rijkswaterstaat ondersteunt bij dit project, diverse onderzoeken uitgevoerd. Alle mogelijke effecten op geluid, lucht, ecologie, veiligheid, effectiviteit, kosten en duurzaamheid zijn onderzocht en vervolgens afgewogen. Uit deze analyse bleek dat de derde variant duidelijk de voorkeur heeft. In het vervolg noemen we dit de voorkeursvariant (VKV). In het artikel Voorkeursvariant overnachtingsplaatsen Merwedes in detail wordt uitgebreid beschreven hoe deze VKV eruit ziet.

Concept MER en klankbordgroep in september

De komende tijd wordt de VKV in detail uitgewerkt en onderzocht. De bevindingen hiervan landen samen met de variantafweging in het milieueffectrapport. In het najaar komen er weer een aantal momenten waarop de ambtelijke begeleidingsgroep en klankbordgroep worden betrokken. De eerstvolgende worden gepland in september waar gesproken wordt over het conceptmilieueffectrapport.

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg van de overnachtingsplaatsen langs de Merwedes vindt u op de projectpagina Merwedes: planuitwerking overnachtingsplaatsen.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.