Overnachtingsplaatsen Merwedes

De voorkeursvariant voor de Vluchthaven is afgelopen najaar verder uitgewerkt. Om de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Merwedes opgesteld. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017.

Uitwerking voorkeursvariant

In de afgelopen periode is de in juni vastgestelde voorkeursvariant uitgewerkt. Rijkswaterstaat, de gemeente Gorinchem en andere partijen hebben hierbij nauw samengewerkt. De effecten van de uitgewerkte voorkeursvariant zijn onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat er sprake kan zijn van een beperkte toename van de geluidsbelasting voor de omgeving. Daarom is besloten walstroomvoorzieningen aan te leggen bij de nieuwe overnachtingsplaatsen. Hierdoor wordt de geluidsoverlast door stroomaggregaten op afgemeerde schepen beperkt.

Ter inzage voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan en het Milieueffectrapport voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen in de Noordwesthoek van de Vluchthaven ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis van Gorinchem.

Wat het project inhoudt en wat dit voor de omgeving betekent, wordt tijdens de een informatieavond uitgelegd. De avond wordt gehouden op 6 maart 2017 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Gorinchem. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. U bent van harte welkom om uw vragen dan te komen stellen over het project.

Inpassing ligplaatsen Provincie Zuid-Holland en Nationale Politie

Ook de patrouillevaartuigen van de Provincie Zuid-Holland en de Nationale Politie moeten veilig kunnen afmeren. Samen met deze partijen heeft Rijkswaterstaat gezocht naar afmeerlocaties in de vluchthaven. In de noordwesthoek is hiervoor een zoekgebied gemarkeerd (zie rood gearceerd deel in de visualisatie). Over de exacte locatie en inrichting binnen dit zoekgebied vinden in het voorjaar 2017 aanvullende gesprekken plaats. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.