Schonere binnenvaart vermindert uitstoot stikstof

De eerste schippers die zich inschreven voor de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart kunnen nu hun emissies gaan verminderen. Gedeputeerde Janssen (provincie Zuid-Holland), wethouder Van Huffelen (gemeente Rotterdam) en portefeuillehouder Van Belzen (Stadsregio Rotterdam) reikten vandaag de subsidiebeschikking uit aan schipper Schapers van de Fixut Maris in Rotterdam. Doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren. Ongeveer een kwart van de stikstofdioxide-concentratie en circa 13 procent van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die rondom de Rotterdamse haven varen. De subsidieregeling is met groot enthousiasme ontvangen door de binnenvaartsector. Het totale subsidiebedrag van 6,2 miljoen is reeds overschreden. De binnenvaartsector zet zich zo op grote schaal in voor de verschoning van hun schepen. Door de subsidieregeling vermindert de uitstoot rond Rotterdam met 50 tot 75 ton stikstof per jaar. Op 1 juli 2013, de eerste dag dat de subsidieregeling werd opengesteld, was er een groot aantal aanvragen. De meeste schippers vragen subsidie aan voor een SCR-katalysator. Daarnaast zijn er aanvragen om de motor te vervangen en voor een schonere motor. Een SCR-katalysator kan wel tot 80% van de schadelijke emissies reduceren. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op de subsidieregeling. Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG, komen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. Belang MKB, stad en inwonersOm economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat te creëren zijn maatregelen nodig om de uitstoot van schepen te verminderen. Dat past ook bij het streven naar een duurzame haven en schonere lucht voor bewoners. Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.

Erik Jansen Fotografie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.