Stand van zaken project Wilhelminakanaal Sluis II

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg zijn druk bezig met de voorbereiding van de herbouw van Sluis II in het Wilhelminakanaal. Omgevingsmanager Sander Houweling vertelt over de stand van zaken.

Als omgevingsmanager voor het project Wilhelminakanaal Sluis II geeft Sander Houweling sturing aan het omgevingsteam wat zich bezig houdt met allerlei voorbereidende werkzaamheden. ‘Eigenlijk zijn we een soort spin in het web. We overleggen veel over lopende zaken met zowel interne als externe partijen. Ook houden we ons bezig met de procedures die we als project doorlopen, zoals het projectplan Waterwet en met de aanpak van de stikstofproblematiek. Daarnaast halen we wensen op uit de omgeving. We nemen bijvoorbeeld deel aan klankbordgroepen, hebben we overleg met de wijkraad Reeshof, hebben we contact met bedrijven en zijn aanwezig tijdens (digitale) informatiebijeenkomsten. Daar waar nodig spelen we informatie door aan collega’s die zich bezighouden met technische zaken of met de voorbereiding van het contract voor de toekomstig aannemer.’

Online bijeenkomst project Wilhelminakanaal
Houweling vertelt dat de coronacrisis zijn werk als omgevingsmanager beïnvloedt. ‘Normaal gesproken spreek ik mensen vooral live. Ook informatiebijeenkomsten en marktconsultaties doen we het liefste fysiek. Helaas kan dat nu niet. Daarom vinden bijna alle overleggen op dit moment telefonisch plaats of door middel van videobellen. Voor het landschapsplan dat landschapsarchitectenbureau Flux opstelt, hebben we in april en in juli 2020 wensen opgehaald en een digitale bijeenkomst georganiseerd. Nu het plan zo goed als af is, organiseren we in november 2020 wederom een online bijeenkomst. Hierin lichten we de ideeën voor de zuidelijke oever van het Wilhelminakanaal toe en kunnen mensen via de chat vragen stellen.’

Planning en risico’s project Wilhelminakanaal

De afgelopen maanden heeft Houweling niet stil gezeten.‘Er is veel gebeurd’, zo beaamt hij. ‘We hebben ons verdiept in de stikstofproblematiek en de gevolgen daarvan voor ons project en de planning. Daarnaast hebben we een online marktconsulatie georganiseerd met potentiële aannemers. Een interessante bijeenkomst, waarbij de aanwezige marktpartijen hebben aangegeven dat ze de tijd die wij voor de uitvoering van het project hebben gereserveerd te kort vinden. Ook hebben we zelf de projectplanning nog eens uitvoerig onder de loep gehouden en daarbij álle mogelijke risico’s meegewogen.’

Even slikken

Dit alles heeft ertoe geleid dat de planning van het project is bijgesteld. ‘Onze inschatting is nu dat de werkzaamheden aan de herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III in de eerste helft van 2025 zijn afgerond’, vertelt Houweling. ‘Dat was voor iedereen even slikken. Inmiddels hebben we alle stakeholders – bestuurlijke partijen, omwonenden, de belangenverenigingen voor de scheepvaart en bedrijven in de omgeving – op de hoogte gebracht. Maar ook al loopt het project vertraging op, dat betekent niet dat we er niet met volle vaart mee doorgaan.’

Ontwerp Sluis II Wilhelminakanaal

De voorbereidingen voor het ontwerp van de nieuwe Sluis II gaan bijvoorbeeld gewoon door. ‘In 2021 gaan we op zoek naar een aannemer. Daarvoor gebruiken we een Design en Construct-contract. Dit betekent dat de aannemer niet alleen het project realiseert, maar na gunning ook het ontwerp tot in detail uitwerkt. Dat doet hij op basis van door ons opgestelde eisen en richtlijnen. We geven hem bijvoorbeeld een zogenoemd maatregelvlak mee: het vlak waarbinnen de nieuwe Sluis II gerealiseerd moet worden. Het is vervolgens aan de aannemer om binnen het maatregelvlak de precieze locatie uit te kiezen.’

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.