Terugblik informatiebijeenkomsten aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

In december werd duidelijk dat Rijkswaterstaat de opdracht voor de aanleg van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal definitief gunde aan Sas van Vreeswijk. Een periode van relatieve stilte tijdens de vertrouwelijke aanbesteding kwam hiermee ten einde. Het werd tijd om belanghebbenden en belangstellenden mee te nemen in planning en aanpak van dit grote project. Hiervoor vond in januari een aantal bijeenkomsten plaats.

Op 26 en 27 januari vonden er stakeholderbijeenkomsten plaats voor ambtelijke contactpersonen van andere overheden, (maatschappelijke) belangenorganisaties en voormalig eigenaren en pachters. Doel was om belanghebbenden en belangstellenden mee te nemen in de planning en aanpak van het project. De reacties waren over het algemeen positief. De stakeholders gaven een aantal aandachtspunten mee, bijvoorbeeld:

Het goed documenteren van de verplaatsing van de objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten behoeve van de UNESCO-werelderfgoed nominatie.
Bereikbaarheid van het bouwterrein en de directe omgeving voor hulpdiensten.
Tegen gaan van sluipverkeer.
Communicatie met omwonenden, vooral in Tull en ’t Waal.
Leefgebied voor de Bruine Kiekendief (een vogel uit de familie van havikachtigen).
Veiligheid van de pleziervaart tijdens de werkzaamheden.
Borgen van de waterkwaliteit tijdens de werkzaamheden.
Veiligheid voor fietsers en aansluiting op bestaande netwerk van fietspaden.
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk hebben de stakeholders beloofd zorgvuldig om te gaan met hun aangegeven aandachtspunten en daar ook concreet met hen over in gesprek te gaan.

Druk bezocht

Op 27 en 28 januari vonden informatiebijeenkomsten plaats bij steunpunt Schipbrug, pal aan de Lek. Bezoekers konden vrij inlopen. Ieder uur gaven Rijkwaterstaat en Sas van Vreeswijk in een plenaire presentatie uitleg over de aanpak en planning van het project. Bij de informatiemarkt konden zij vervolgens met medewerkers van Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk verder in gesprek. Al met al hebben Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk in die twee avonden ongeveer 350 mensen mogen verwelkomen.
Verwondering

Vooral de verplaatsing van de kazematten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voorzien voor eind dit jaar, kon rekenen op de nodige verwondering. “Dat wordt een grote operatie”, was een veel gehoorde uitspraak. Het schutten XL kon bij veel (voormalig) schippers rekenen op waardering: “Hij had zelfs nog wel iets groter gemogen, maar dit is al heel goed. Zolang de schepen van 135 meter maar makkelijk kunnen passeren”. Natuurlijk waren er ook zorgen over hinder tijdens de bouw. Sas van Vreeswijk kon bezoekers op dit punt geruststellen, onder andere met het gebruik van diepwanden (minder trillingen en geluidsoverlast), de tijdelijke fietsbrug over het bouwterrein (veiligheid) en het gebruiken van werkschepen voor de afvoer van afgegraven grond (minder vervoer per vrachtwagen dus minder bouwverkeer).

De sfeer tijdens de bijeenkomsten was goed. Bezoekers gaven terug dat zij het prettig vonden om zo te worden meegenomen in het project dat in hun achtertuin wordt uitgevoerd. De door Sas van Vreeswijk beloofde maandelijkse weekendrondleidingen tijdens de bouw kunnen nu al rekenen op de nodige bezoekers.

Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.