Vaarwegen steeds beter alternatief voor de weg

Wat bijna vier jaar geleden begon als een initiatief om vaarwegen beter te benutten, is uitgegroeid tot een succesvolle impuls om scheepvaart en de logistieke sector beter samen te laten werken. Er worden inmiddels miljoenen wegkilometers en tonnen CO2 bespaard. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft woensdag 24 september deze en andere belangrijke opbrengsten op de afsluitende conferentie van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) gepresenteerd.
Minister Schultz van Haegen is enthousiast over de impuls die is gegeven. ‘Inmiddels zijn ruim 100 projecten gestart en succesvol opgeleverd. Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking is het project Lean & Green Barge. Hierbij hebben meer dan 100 verladers gekozen voor binnenvaart om hun ladingen te vervoeren in plaats van over de weg.’
Dankzij IDVV zijn samenwerking en informatieuitwisseling tussen verschillende partijen in de logistieke keten geoptimaliseerd. En daarmee is de innovatiekracht in de logistieke sector vergroot. IDVV bestaat uit ruim 100 projecten die een impuls geven aan het beter benutten van de vaarwegen. Deze projecten zijn voortgekomen uit de vier pijlers van IDVV: samenwerken in de logistieke keten, informatie delen, aantrekkelijke binnenvaart en voorspelbare reistijden.

Succesvolle projecten

Aantrekkelijke binnenvaart: Serious gaming
Door de inzet van Serious gaming heeft de logistieke keten elkaar beter en intensiever weten te vinden. Deelnemers konden letterlijk experimenteren en spelen wat de impact is om een terminal weg te halen of bij te plaatsen op de vaarweg. Of wat de impact is van het inzetten van meer of kleinere schepen. Hiermee in beeld gebracht dat betere samenwerking kan betekenen dat we niet oneindig infrastructurele aanpassingen hoeven te doen maar gewoon slimmer gebruik kunnen gaan maken van elkaar en de vaarwegen. De opbrengsten van Serious gaming zijn scenario’s en logistieke concepten die antwoord geven op toekomstige vraagstukken en huidige problemen en risico’s. Afgelopen jaar zijn er in vijf regio’s sessies georganiseerd, in samenwerking met TNO, Ab Ovo en de TU Delft. De betrokken partijen hebben afgesproken om deze gaming sessies door te zetten.

Informatie delen: Collectieve vaardieptemeting
Het project Covadem is een collectieve vaardieptemeting die voor en door schippers is ontwikkeld. Het meet actuele vaardieptes aan boord, dat wordt gedeeld met de andere schippers, waardoor zij up to date informatie krijgen waardoor schippers rekening kunnen houden met de beladingsgraad. Daarnaast is het mogelijk de reis beter te plannen, dit kan ook weer brandstof besparen.

Voorspelbare reistijden: VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM)
In oktober start een proef bij de Beatrixsluis in Nieuwegein. Als onderdeel van de proef vindt een pilot plaats waarbij o.a. reisplanners aan boord van binnenvaartschepen direct gekoppeld worden aan systemen van RWS. Het gaat om zo’n 150 schepen die meedoen met deze pilot die zal plaatsvinden in het najaar van 2015. Schippers geven hun begin-en eindpunt van hun bestemming en de te varen route door. RWS kan met deze informatie de schippers beter adviseren over wat ze tijdens hun reis op de vaarroute kunnen verwachten, zoals wachttijden bij objecten en advies over omleidingsroutes. Bij een positieve beoordeling wordt dit verder uitgerold in 2016.

Samenwerken in de logistieke keten: Lean & Green Barge
IDVV, Bureau Voorlichting Binnenvaart en de Topsector Logistiek hebben krachten gebundeld en verladers overtuigd/verleid voor binnenvaart als alternatief voor wegtransport. Dankzij regionale samenwerkingen tussen vervoerders en verladers scheppen zij samen het volume dat een dagelijkse inzet van de binnenvaart mogelijk maakt. Ladingen worden gecombineerd en tussentijds kunnen ladingen toegevoegd worden. Inmiddels zijn er vijf nieuwe vervoersroutes operationeel die in 2013 samen 20.000 TEU’s[i] hebben vervoerd, die anders over de weg waren gegaan. Bedrijven die hierin samenwerken zijn bijvoorbeeld Mars, Heineken, Bavaria, Heinz, Aviko en Campina. Door ladingen te combineren levert dat nieuwe verdienmodellen op voor deze bedrijven.

Feiten en cijfers
Vanuit het project bedrijfsinitiatieven zijn er ook concrete cijfers te koppelen aan het programma IDVV. De resultaten in 2013 zijn:
Aantal TEU verplaatst van weg naar water: circa 133.000, dat zijn ruim 65.000 vrachtwagens minder op de weg
Aantal bespaarde wegkilometers: circa 12,8 miljoen km
Bespaarde tonnen CO2: circa 6.500 ton
De verwachting voor 2014 is een verplaatsing tussen de 160.000 en 220.000 TEU. Ook hierna is de verwachting dat deze groei zich voortzet, afhankelijk van de initiatieven die hierin worden genomen door de logistieke sector.
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen.
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.