Werkzaamheden Beatrixsluis in volle gang

Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk is in september gestart met de realisatie van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. De afgelopen maanden is er dan ook het nodige veranderd in het landschap rond de Beatrixsluis. Samen met Koen Verdonk, manager realisatie bij Sas van Vreeswijk, blikken we terug en kijken we vooruit op de werkzaamheden.

Op 1 september 2016 is de bouw van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal officieel van start gegaan. Wat is er sindsdien gebeurd? ‘Als eerste zijn we begonnen met voorbereidende werkzaamheden’, vertelt Koen Verdonk. ‘Te denken valt aan grondonderzoek, het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen, explosievenonderzoek, sloopwerk en bodemsanering. Eigenlijk gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om uiteindelijk met het daadwerkelijke bouwen van start te gaan. Deze werkzaamheden hebben we eind december volgens de planning afgerond.’

Bouwwerkzaamheden

In de tussentijd – sinds 1 oktober – zijn er ook al echte bouwwerkzaamheden verricht. Zo heeft Sas van Vreeswijk een tijdelijke fietsbrug aangelegd en is er gestart met de realisatie van de nieuwe brug lang het Waterliniedok en een onderdoorgang onder het Waterliniedok. Ook zijn er tijdelijke wegen aangelegd en zijn er op diverse locaties overhoogtes van zand aangebracht met als doel de ondergrond voldoende te laten zetten. Daarnaast is de bouwcombinatie van start gegaan met de aanleg van de nieuwe primaire waterkering, de nieuwe Lekdijk. Verdonk: ‘De eerste ophoogslagen hebben hier inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn we begonnen met het uitgraven en blootleggen van de te verplaatsen kazematten, palengroepen, schutsluis en duikerhoofd en staat in februari de verplaatsing van een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het programma. Een technisch hoogstandje,’ stelt Verdonk.’

Damwanden

Medio januari is ook het eerste werk in de buurt van de toekomstige kolk van het sluizencomplex van start gegaan. ‘Op 16 januari hebben we de eerste damwanden geplaatst voor het buitenhoofd van de 3e kolk’, aldus Verdonk. ‘Ook zijn we begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de kademuur van het noordelijke deel van het Lekkanaal.’ De komende maanden gaat Sas van Vreeswijk door met het plaatsen van damwanden voor de bouwkuipen van de twee kolkhoofden en de Lekdijk Oost en start met het plaatsen van diepwanden voor de wanden van de 3e kolk. ‘Daarnaast ronden we de komende maanden de werkzaamheden af aan de brug en onderdoorgang bij het Waterliniedok’, aldus Verdonk.

Hinder

Het aanbrengen van damwanden leidt tot trillingen en geluid. Verdonk beseft dat omwonenden dit kunnen ervaren als hinder of overlast. ‘Van tevoren hebben we door middel van een heiproef onderzocht of we hiermee de wettelijke normen zouden overschrijden. Dat was gelukkig niet het geval. Maar we realiseren ons terdege dat mensen wel hinder kunnen ervaren’. De afgelopen 2 weken is dit ook gebleken en zijn er meerdere vragen en klachten binnengekomen. Achteraf gezien had er beter over deze hinder gecommuniceerd moeten worden. Naar aanleiding van de klachten heeft Sas van Vreeswijk extra metingen uitgevoerd voor trillingen en geluid om te controleren of de normen toch niet overschreden worden. Op zeer korte termijn stuurt Sas van Vreeswijk brieven uit aan directe omwonenden in een groot deel van Vreeswijk om hen te informeren over de uitkomsten van de extra metingen en over het vervolg van de werkzaamheden. ‘We proberen de hinder te beperken daar waar het kan, maar helaas is dit niet overal goed mogelijk en is enige overlast onvermijdelijk. Iedereen kan op de website van de Prinses Beatrixsluis terecht voor de meest recente informatie’. Voor de bouw van de wanden van de nieuwe kolk (2 wanden van ieder 270 m) is gekozen voor diepwanden in plaats van damwanden. Diepwanden worden gegraven en dat is nagenoeg trillingvrij.

De scheepvaart ervaart weinig hinder van de werkzaamheden. ‘Ze zien hooguit dat we ermee bezig zijn, maar hebben er gelukkig geen last van’, sluit Verdonk af.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.