Baggeren van de Vluchthaven

Rijkswaterstaat voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit in de Vluchthaven Gorinchem om de vaarweg en ligplaatsen voor de binnenvaart op diepte te houden.

Op dit moment is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in het grootste deel van de Vluchthaven gaat baggeren gesteld op 4,7 m –NAP. Vanwege de realisatie van de overnachtingsplaatsen moet de waterbodem in het noordwestelijke deel van de haven gebaggerd worden. Misschien dat in de nieuwe situatie minder slib aanwezig zal zijn in de Vluchthaven.

Op welke manier houdt Rijkswaterstaat de Vluchthaven Gorinchem op diepte?

Rijkswaterstaat heeft onder andere de taak om de vaarwegen en diverse havens op diepte te houden, zodat de scheepvaart vlot en veilig kan doorvaren. De Vluchthaven Gorinchem is in beheer van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in haar beheerplan een interventiediepte opgenomen voor de waterbodem in de Vluchthaven. De interventiediepte is de diepte van de waterbodem waarop Rijkswaterstaat in de Vluchthaven gaat baggeren. Deze diepte is voor het grootste deel van de haven gesteld op 4,7 m –NAP.

Wanneer vindt het baggeren plaats?

In 2017 vinden baggerwerkzaamheden plaats om de haven weer op diepte te brengen. Helaas is dit later dan gepland. Dit is veroorzaakt door de aanscherping in de Beleidsregel Niet Gesprongen Explosieven 2e Wereldoorlog (NGE). Daardoor moet eerst onderzocht worden of in de haven nog eventueel explosieven liggen die nog niet gesprongen zijn. We moeten het resultaat van het onderzoek afwachten om te weten wanneer we kunnen gaan baggeren. Uit het onderzoek blijkt dan ook welke extra maatregelen we eventueel moeten nemen om veilig te kunnen baggeren.

Minder slib in nieuwe situatie?

De waterdiepte in de vaargeul richting de Grote Sluis Gorinchem en de huidige ligplaatsen in de Vluchthaven is in de huidige situatie dieper dan het noordwestelijk deel. Voor de aanleg van de 4 extra overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de Vluchthaven Gorinchem moet de waterbodem worden verdiept. Hierdoor is in de nieuwe situatie in de haven mogelijk minder slib aanwezig. In de haven komen wel meer schepen waardoor de waterbewegingen in de haven verandert. Het is nu moeilijk in te schatten of er een toe- of afname van slib elders in de haven kan worden verwacht. Het baggeren op locatie van de nieuwe overnachtingsplaatsen wordt opgenomen in het beheerplan.

In het beheerplan is opgenomen dat Rijkswaterstaat regelmatig kijkt wat de diepte is van de haven (lodingen). Mocht blijken dat de haven te ondiep wordt, dan zal de haven weer op diepte gebracht worden.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.