Baggerwerkzaamheden verbreding Lekkanaal gestart

Met de aanleg van de 3e kolk van de Beatrixsluis wordt ook het Lekkanaal verbreed. En dat heeft nogal wat voeten in aarde. Want hoe verbreed je een kanaal zonder de scheepvaart en omwonenden daarbij te hinderen? Uitvoerder Berry van Oostrom van Sas van Vreeswijk, vertelt hoe hij dit grote project samen met zijn collega’s aanpakt.

Hoe zorgen jullie voor zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden?

‘Eerder in 2017 hebben we de nieuwe damwand, die de oever markeert van het verbrede Lekkanaal, aangelegd. Tussen deze nieuwe en de oude damwand zijn we nu gestart met baggeren. Op die manier creëren we een werkgebied buiten het Lekkanaal. Alle bagger wordt door schepen afgevoerd en niet met vrachtwagens. Voor omwonenden betekent dit minder overlast door vrachtverkeer. Bovendien kunnen deze schepen meer volume verplaatsen. Ter vergelijking: we verschepen slechts 3 tot 4 schepen bagger per dag. Dit staat gelijk aan 150 vrachtauto’s per dag. En het verschepen van bagger levert voor de vaart nauwelijks overlast op. We werken hierdoor erg efficiënt.’

Wat zijn andere voordelen van deze aanpak?

‘Het is ook een hele veilige manier van werken. We hoeven geen rekening te houden met de scheepvaart en zij dus ook niet met ons. Maar door deze aanpak voorkomen we bijvoorbeeld ook dat er slib of kleine zanddeeltjes in het kanaal terechtkomen. Slib kan het water vertroebelen, dat beperken we nu. Aan de overkant van het Lekkanaal zit bovendien een innamepunt voor Waternet. Waternet verzorgt het drinkwater in Amsterdam en omstreken. Doordat we daar achter de damwand werken, blijft het water schoon. En voor ons is het natuurlijk ook erg prettig dat we gewoon door kunnen werken. Een ideale situatie, waar we allemaal veel voordeel van ondervinden.’

Wat gebeurt er eigenlijk met al het bagger en zand dat jullie uitgraven?

‘Het zand dat we winnen wordt weer hergebruikt. De bagger gebruiken we bijvoorbeeld om oude zandwinlocaties zoals die bij Tull en ‘t Waal weer aan te vullen en op te hogen waarna het wordt ingericht voor natuur en recreatie. Hiermee creëren we weer ruimte voor broedvogels.’

Wanneer denken jullie de baggerwerkzaamheden af te ronden?

‘Dat duurt minimaal nog tot oktober 2018, want er moet heel veel materiaal weggehaald worden. We verwachten dat we ten noorden van de sluis in het eerste kwartaal van 2018 klaar zijn met het uitgraven. Het verbrede kanaal is dan nog niet gereed, het moet dan nog worden afgewerkt met onder andere bodembescherming. We zijn goed voorbereid, dus we verwachten geen obstakels tegen te komen, maar je weet nooit natuurlijk.’

Onlangs kwam het Hoogreemraadschap op bezoek. Wat hield dit bezoek in?

‘Vanwege de verbreding van het Lekkanaal is een specifiek stukje Lekdijk bij ons project overbodig geworden. Mooie kans voor de dijkexperts en de dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om een eeuwenoude dijk aan de binnenzijde te kunnen bekijken. Uniek, zeker voor experts. Deze dijk is vanaf 1122, na de afsluiting van de Rijn bij Wijk bij Duurstede, stap voor stap opgehoogd en verbreed. De dijk bleek in zijn geheel uit vette klei te bestaan. Het moet een enorm zwaar werk zijn geweest om met kruiwagens en spades steeds maar weer deze dijk in goede conditie te houden. Wie goed keek kon nog zien op welke hoogte de wegen ‘in’ de dijk hadden gelegen. Na het afgraven wordt de klei van dit stukje dijk hergebruikt bij diverse dijkverbeteringsplekken rond de grote rivieren.’

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.