Contouren tweede sluiskolk Eefde goed zichtbaar

Gepubliceerd op: 21 december 2018- Laatste update: 21 december 2018 14:07 uur

Aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) is in januari 2018 gestart met de bouw van de tweede sluiskolk in Eefde. En het resultaat is te zien: na bijna één jaar staan de contouren er van de nieuwe kolk. Wat is er al gedaan en wat gaat er nog gebeuren? Omgevingsmanager Wilco Zeilmaker van L2T licht toe.


Foto: ©John van Lith

Maken vloeren en wanden sluiskolk

In het eerste helft 2018 zijn er voornamelijk damwanden ingebracht. De bouwkuip voor de tweede sluiskolk is opgebouwd uit damwanden. Nadat alle damwanden voor de tweede sluis waren ingebracht, is het zand wat daarin lag weggegraven. Toen het voldoende diep was, is een eerste gedeelte van de vloer gestort, namelijk de vloer van het sluishoofd aan de IJsselzijde. Omdat er (grond)water in de bouwkuip stond, is dat onder water gedaan met onderwaterbeton. Daarna zijn het andere sluishoofd en de kolk leeg gegraven en is een betonnen vloer gestort. Vervolgens is de bouwkuip van de sluiskolk leeggepompt.

Nieuwe dijk en werken in voorsluis

Ook hebben we de dijk bij sluis Eefde naar het noorden verlegd. De nieuwe dijk functioneert en beschermt Eefde en omgeving voor hoogwater van de IJssel. Ook ter hoogte van de aflaat van de Eefse Beek zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd. Zo is de oude stroombreker vervangen voor een damwandconstructie waardoor de scheepvaart geen hinder meer ondervindt van het afstromende water uit de Eefse Beek.

De damwanden van de oude dijk staan er nu nog. Voordat de oude damwanden aan de IJsselzijde van de sluis kunnen worden verwijderd, wordt er eerst een scheidingswand gemaakt tussen de voorsluis en de nog af te graven nieuwe voorhaven. Met deze werkzaamheden is L2T recentelijk begonnen. Vanaf een hulpbrug worden er 2 rijen damwanden ingebracht. ‘Het duurde wel even voordat we konden starten’, vertelt Wilco Zeilmaker. ‘De lage waterstand maakte het ons lastig de werkzaamheden uit te voeren. Doordat de voorsluis voortdurend in gebruik was, was het goed puzzelen wanneer wij konden werken. Hier moesten we ook de meerpalen voor de scheepvaart verplaatsen. Deze palen bleken erg lastig eruit te krijgen. Inmiddels zijn deze verplaatst en is een eerste gedeelte van scheidingswand aangebracht.

Werkzaamheden sluis Eefde 2019

De tweede sluiskolk is nog niet gereed. De betonnen wanden van 14 m hoog zijn in aanbouw en worden in meerdere fasen gestort. ‘Op een aantal plekken is de betonnen wand nu al 8,0 m hoog. In de wanden komen ook uitsparingen waar drijvende bolders in komen voor de scheepsvaart. Ter hoogte van de segmentdeur krijgt de drempel voor de segmentdeur al aardig vorm. De damwanden tussen de sluiskolk en het sluishoofd aan het Twentekanaal worden verwijderd, waardoor de gehele sluiskolk 1 bouwkuip wordt. Ook zijn we gestart met de werkzaamheden in de voorhaven aan de kanaalzijde. We plaatsen hier ook damwanden, zodat een nieuw midden-eiland ontstaat tussen de bestaande en de nieuwe sluiskolk. Ook beginnen we in het nieuwe jaar met het ontgraven van de voorhaven. Eerst droog, maar dan komt er vanzelf water en dan graven we nat verder’, ligt Wilco Zeilmaker toe. ‘Uiteindelijk zullen de damwanden die nu het water van het Twentekanaal scheiden van nieuwe voorhaven worden verwijderd. Dan loopt het water door tot aan de nieuwe damwanden. Dat is het moment waarop de nieuwe situatie vanaf het water ook duidelijk zichtbaar wordt.’

Voordat deze nieuwe situatie kan ontstaan, bouwt L2T verder aan de sluis. Als de constructie van de sluiskolk gereed is, kunnen de technische installaties worden aangelegd. Enthousiast gaat Wilco Zeilmaker verder: ‘En de nieuwe deuren worden ingehangen. Dit lijkt ons een mooi moment. Zowel de nieuwe puntdeuren als de segmentdeur worden over water aangevoerd. Dit wordt nog wel een mooi spektakel om te zien.’ In 2019 staat er veel mooi te gebeuren. Naast de bouw van de sluis wordt er ook een nieuw bediengebouw gerealiseerd en zal de Kapperallee en het gebied ten noorden van de sluis opnieuw worden ingericht.

Bron:RWS

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.