Persbericht Rijkswaterstaat

Houtribsluizen: Westelijke sluiskolk gestremd vanaf 3 oktober 2011 tot 1 april 2012
Rijkswaterstaat voert van maandag 3 oktober 2011 tot 1 april 2012 groot onderhoud uit aan de Houtribsluizen bij Lelystad. Hierdoor is de westelijke sluiskolk tijdens deze periode volledig gestremd voor het scheepvaartverkeer en zullen de wachttijden langer zijn dan normaal. De werkzaamheden beginnen maandag om 07.00 uur. De oostelijke sluiskolk blijft beschikbaar. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken informeert Rijkswaterstaat schippers over de actuele wachttijden bij de Houtribsluizen via nieuwe dienstverlening.

Vorig jaar is de oostelijke sluiskolk gerenoveerd. Nu wordt de westelijke sluiskolk aangepakt. Er worden betonreparaties uitgevoerd en technische installaties vervangen. Ook de torens van het spuicomplex en de onderkant van de beweegbare bruggen worden geschilderd en opgeknapt.
Het scheepvaartverkeer kan tijdens deze werkzaamheden maar van één sluiskolk gebruik maken. Om de hinder voor schippers zo veel mogelijk te beperken maakt Rijkswaterstaat tijdens de stremming twee spuikokers tijdelijk geschikt voor de beroepsvaart. Doorvaart is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden: beperkt niveauverschil tussen het Markermeer en IJsselmeer, goed zicht, beperkte diepgang en op aangeven van het bedienend personeel.
Nieuwe dienstverlening: mobiel internet en sms-dienst
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat schippers via een sms-dienst en mobiel internet over de wachttijden bij de Houtribsluizen. Schippers kunnen zich hiervoor tijdens de hinderperioden aanmelden door een sms met ‘RWS HOUTRIB’ te sturen naar 1008. Hierna ontvangen zij zes keer ieder uur automatisch een gratis sms-bericht met de actuele wachttijden bij de Houtribsluizen. Daarnaast kunnen zij de actuele wachttijden opvragen op de mobiele website http://m.rws.nl. Daarop is ook te lezen of de wachttijden oplopen of juist afnemen.
Overige stremmingen
Op zondag 23 oktober 2011 van 13.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 30 oktober 2011 van 07.00 uur tot 11.00 uur zijn beide sluiskolken en de spuikokers gestremd voor alle scheepvaartverkeer. Dit is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de centrale energievoorziening.

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat tussen 2011 en 2012 één keer gedurende één nacht dicht voor al het wegverkeer. De datum is nog niet bekend. Enkele weken voor de afsluiting(en) wordt de weggebruiker hierover geïnformeerd.
In geval van extreme weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.