Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek: bouw bediencentrale Amerongen gereed

Rijkswaterstaat renoveert de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het overgaan naar centrale bediening van de 3 sluizen en stuwen. Om dit mogelijk te maken, is een nieuw gebouw gerealiseerd op het stuwcomplex Amerongen.

Het gebouw is klaar, de komende tijd worden alle ICT-voorzieningen en apparatuur voor de bediening aangebracht. Als over enkele jaren de renovatie van de 3 stuwcomplexen gereed is, zal de bediening van de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek vanuit dit nieuwe gebouw plaatsvinden.

De nieuwe bediencentrale staat op het middeneiland van het stuwcomplex Amerongen. Powerhouse Company uit Rotterdam verzorgde het ontwerp. De vormgeving en de inpassing van het nieuwe gebouw in het landschap speelden een belangrijke rol bij de keuze voor dit architectenbureau. Architect Stefan Prins van Powerhouse Company: ‘Het stuwcomplex is in de jaren 70, in lijn met de tijdgeest, puur functioneel opgezet. Maar het gebied heeft zich ontwikkeld, is veel meer een belevingslandschap geworden. Daarbij past in onze ogen een gebouw dat een heel eigen plek inneemt in de omgeving. We hebben in het ontwerp gekozen voor natuurlijke lijnen, voor bijzondere materialen. De gevel is opgetrokken uit glas en keramische tegels. Die tegels geven het gebouw, afhankelijk van het moment van de dag en het seizoen, steeds een andere uitstraling.’

Centrale bediening: nog meer service

Centrale bediening betekent dat Rijkswaterstaat bruggen en sluizen niet meer lokaal vanuit één bedieningsgebouw per complex bedient, maar vanuit 1 centrale die meerdere objecten tegelijk beheert. Camera’s zorgen voor zicht op het scheepvaartverkeer en de omgeving. Centrale bediening biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om kosten te besparen en tegelijkertijd het serviceniveau voor vaarweggebruikers te verhogen. Er hoeven straks geen 3 bedienlocaties meer beheerd en bemenst te worden. En door de bediening van de sluizen optimaal op elkaar af te stemmen, kunnen schepen vlotter doorvaren. Daarnaast wordt de bediening van het stuwensemble verruimd naar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij noodgevallen of storingen blijft het mogelijk om de stuwen en sluizen lokaal te bedienen. Elk stuwcomplex krijgt hiervoor een nieuw servicegebouw.

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de 3 stuwcomplexen in Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn en Lek bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de 3 stuwcomplexen in de toekomst zal bedienen.

Met het stuwcomplex te Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van 10 jaar zijn de 3 stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.