Rijkswaterstaat start diverse werkzaamheden langs het water in Oosterhout

Gepubliceerd op: 2 november 2021 – Laatste update: 2 november 2021, 16:07

In Oosterhout worden de komende maanden diverse waterwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Op 2 trajecten worden damwanden vervangen en maken we 2 fauna-uittreedplaatsen (FUP’s). Ook maken we 3 vissersplateaus, en bij Sluis 1 worden de remming- en geleidewerken vervangen. Afgelopen zomer zijn we gestart met het baggeren in het zogenoemde Buitenpand van het Wilhelminakanaal. Dit is binnen enkele weken helemaal klaar.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van de reguliere Rijkswaterstaat-onderhoudswerkzaamheden aan oevers, bruggen, sluizen en stuwen. Werkzaamheden die nodig zijn voor een blijvende veilige doorstroming van verkeer op het water én voor de leefbaarheid voor mens en dier in die omgeving.

Vervangen damwand op 2 trajecten
Op 2 trajecten rond Oosterhout vervangen we de komende tijd de oude damwanden van de kanalen. Het vervangen van de damwanden zorgt ervoor dat de kanalen bevaarbaar blijven voor het scheepvaartverkeer. Ook blijven ze zo voldoen aan de huidige eisen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Hakkers-Beens.

De werkzaamheden geven beperkte hinder voor omwonenden in de vorm van geluid en licht voelbare trillingen bij het aanbrengen van de damwand. Omdat rondom de straat Brandaris in Oosterhout de bebouwing dicht op de te vervangen damwand ligt, wordt de damwand hier gedrukt in plaats van getrild. Deze techniek zorgt voor minder trillingen en geluidsoverlast.

In- en uitstapplaatsen voor dieren en vissersplateaus

Na de aanleg van de nieuwe damwanden maken we op 2 locaties zogenoemde fauna-uitstapplaatsen. Dat gebeurt door zogenoemde eendentrappen aan te brengen. De fauna-uitstapplaatsen geven kleinere dieren de mogelijkheid om het kanaal uit te komen waardoor verdrinking voorkomen wordt. Op 3 andere plekken binnen het onderhoudsgebied legt Rijkswaterstaat nieuwe vissersplateaus aan. Op de nieuwe damwand plaatsen we plateaus van 10 tot 15 m lang, inclusief hekwerken en grasbeton tegels. Zo blijven de oevers hier veilig en toegankelijk voor vissers.

Vervanging remming- en geleidewerken Sluis 1

Remming- of geleidewerk remt schepen af als ze een brug of sluis naderen of dreigen aan te varen. Het remming- en geleidewerk rond Sluis 1 is aan vervanging toe. Deze werkzaamheden vinden plaats van oktober 2021 tot eind februari 2022 en worden uitgevoerd door DEME Infra BV. Zij vervangen 220 m remming, 325 m geleidewerk en 13 palen. Dit doen ze vanaf een werkschip, met behulp van een overslagponton waar de benodigde materialen worden opgeslagen.

De nieuwe palen bevestigen ze door middel van trillen in de grond. Deze werkzaamheden zijn licht hoor- en voelbaar. Van de vervangingswerkzaamheden van het remming- en geleidewerk van Sluis 1 ervaart de scheepvaart hinder in de vorm van enkele uren stremming per dag.

Onderhoud vaarwegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doet Rijkswaterstaat er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Bron:Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.