VDJS praktijkdagen

Binnenkort worden weer diverse nuttige, leuke en leerzame VDJS praktijkdagen georganiseerd. Voor alle dagen zijn nog enkele plaatsen vrij, neem voor meer informatie contact op met ondergetekende via [email protected]

Praktijkdagen SNELVAREN
Op zaterdag 25 mei, zaterdag 8 juni en zaterdag 6 juli 2013 organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de Dordtse Reddingsbrigade praktijkdagen in de regio Zuid Holland gericht op vaarpraktijk. Mensen die in het bezit zijn van een snelle motorboot (en een vaarbewijs) en iets op willen steken van een professional, en/of mensen die zich oriënteren op de aanschaf van een snelle motorboot en snelvaren willen ervaren en tips willen krijgen. Let op: De deelname is gratis, maar het is niet de bedoeling om mee te doen om ‘een uurtje te racen’. Actieve deelname aan het gehele programma wordt vereist.

Na een blokje theorie wordt met een aantal snelle motorboten van de reddingsbrigade een route gevaren in de omgeving van Dordrecht. Tijdens de tocht worden de diverse zaken behandeld die horen bij veilig snelvaren en uiteraard mag ook zelf worden gevaren onder begeleiding van een professional van de reddingsbrigade. Ook komen de voorschriften voor bestuurder en vaartuig aan bord. Na de tocht wordt een bezoek gebracht aan de Verkeerspost.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere voorschriften bestuurder en vaartuig, regels met betrekking tot snelvaren, plaats op de vaarweg, vaarsnelheid, hinderlijke golfslag of zuiging, de man over boord manoeuvre en praktijktips van professionals.

Er wordt ‘s ochtends van 9.00 t/m 12.00 gevaren en ‘s middags van 13.00 t/m 16.00 uur. Verzamelplaats is de Verkeerspost Dordrecht (Van Leeuwenhoekweg 20 te Dordrecht). Er zijn per sessie maximaal 18 plaatsen beschikbaar. U kunt zich voor maximaal 1 sessie inschrijven. Aanmelden kan via [email protected] onder vermelding van naam, adres, contactgegevens en uw keuze voor de ochtend of de middag. Na uw aanmelding ontvangt u per mail praktische informatie zoals route, parkeren en kleding.

Voor meer informatie over het project of deze nuttige praktijkdagen kunt u contact opnemen met projectleider Hylke Steensma via [email protected]

Praktijkdagen Amsterdam
Op zaterdag 1 juni 2013 vinden twee VDJS praktijkdagen plaats in Amsterdam.

Nautiek Vaaropleidingen organiseert een praktijkdag gericht op het IJ. Onder andere de invaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal, de aanbevolen oversteekplaats voor de recreatievaart, het ’fietspad’, de Oranjesluizen en de nieuwe situatie bij Amsterdam Marina komen aan de orde. Ook staat een kort bezoekje aan de Verkeerspost Schellingwoude gepland.

Vaarschool Bateaulien organiseert een praktijkdag gericht op de grachten. Ook daar vaart naast pleziervaart regelmatig beroepsvaart, en is het soms oppassen geblazen. Dat samen de grachten bevaren heel goed mogelijk en leuk is komt deze dag aan bod. Ook wordt het kort stukje van het IJ langs het CS gevaren omdat veel sloepen en andere kleine vaartuigen daar varen.

Deelname aan deze praktijkdagen kost € 45 per persoon. Meer informatie of inschrijven kan via [email protected]. Meer info staat ook op www.facebook.com/varendoejesamen.

Praktijkdagen Waal vanuit Tiel
Na de succesvolle praktijkdagen op de Waal in 2012 worden op zaterdag 29 juni en op zaterdag 6 juli bij de Tielse Watersportvereniging “De Waal” VDJS praktijkdagen georganiseerd. Na een blokje theorie wordt met twee motorboten een interessante route gevaren op de Waal. Ook de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal, de sluis naar de Maas te Sint Andries en de verkeerspost van Rijkswaterstaat in Tiel worden meegenomen. Indien de diensten en werkzaamheden dit toelaten wordt een korte vaartocht gemaakt met een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat. Het programma is toegespitst op de combinatie beroeps- en recreatievaart.

Deelname aan deze praktijkdagen kost € 45 per persoon. Meer informatie of inschrijven kan via [email protected]. Meer info staat ook op www.facebook.com/varendoejesamen.

De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de praktijkdag.

VDJS ook (weer) op Twitter
De afgelopen tijd is er weinig gedaan met VDJS op Twitter, maar daar is verandering in gekomen. Sinds kort is de VDJS Twitter weer actief en wordt ook via dit moderne medium info over veilig varen gedeeld → https://twitter.com/varendoejesamen

Wijziging e-mailadres?
Regelmatig krijgen wij updates retour omdat een e-mailadres niet meer werkt. Als u een nieuw mailadres krijgt of als u zich wilt afmelden voor deze updates kunt u dat aan ons doorgeven via [email protected]

Ga voor de gratis VDJS App – geschikt voor iPhone, iPad en Android – naar de App store.

Met vriendelijke groet,

Hylke Steensma
Projectleider Varen doe je samen!

Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN)
Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg
Postbus 102, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg
0343-524749
06-26254899
[email protected]
www.varendoejesamen.nl & www.srn.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.