Eerste werkzaamheden Wilhelminakanaal afgerond

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal zijn afgerond. Er zijn bomen gekapt en er is archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden voor de verbreding van het Wilhelminakanaal.

Bomenkap

Op de plekken waar het kanaal wordt verbreed en het nieuwe fietspad komt te liggen, zijn de bomen verwijderd. Rijkswaterstaat doet er alles aan om nadelige effecten voor de natuur te voorkomen. Zo worden de gekapte bomen gecompenseerd door nieuwe bomen te planten. In eerste instantie binnen het projectgebied, maar eventueel ook op een andere plek.

Explosievenonderzoek

Uit veiligheidsoverwegingen moet Rijkswaterstaat – voordat de graafwerkzaamheden aan het kanaal beginnen – de bodem onderzoeken op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosievenonderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Dit betekent dat aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis veilig kan werken.

Stobben

Na het vrij verklaren van de grond op niet-gesprongen explosieven zijn ook de boomstobben uit de grond verwijderd. Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen deze werkzaamheden in januari en februari uit te voeren, omdat deze periode buiten het vogelbroedseizoen valt. Daarnaast is er een uitgebreid natuurcompensatieplan in de maak.

Archeologisch onderzoek

Het af te graven gebied is ook onderzocht door archeologen. Er zijn geen bijzondere vondsten gedaan. De weinige sporen die zijn gevonden, bevinden zich aan de oostzijde van het plangebied, aan beide kanten van het kanaal. Hierbij gaat het om spaarzame resten van karrensporen, kuilen en erfafscheidingen uit de negentiende en twintigste eeuw.

Eindrapportage

De bevindingen van het archeologisch onderzoek worden binnenkort definitief gepresenteerd aan de gemeente Tilburg. De verwachting is dat de gemeente – gezien het ontbreken van behoudenswaardige archeologische resten – zal besluiten dat nader onderzoek niet nodig is.

Eerste werkzaamheden Wilhelminakanaal afgerond

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.