Julianakanaal: informatieavond verruimingswerkzaamheden tussen Berg en Obbicht

Gepubliceerd op: 16 november 2021

In januari 2022 start aannemer Van den Herik in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland met de werkzaamheden om het Julianakanaal te verruimen.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Verruiming Julianakanaal dat onderdeel is van het programma Maasroute. Dit programma omvat een groot aantal maatregelen om de Maas en het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Op 9 december 2021 is er een informatiebijeenkomst gepland voor de omgeving.

Werkzaamheden

Het werk bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst het verdiepen van het Julianakanaal op het traject Berg-Obbicht in combinatie met het verplaatsen van de oostelijke oever en dijk. Daarnaast zal er een nieuwe waterremmende laag geplaatst worden op de bodem van het kanaal, inclusief (waterremmende) aansluitingen op de bestaande waterremmende laag.

Droogzetting werkgebied biedt continuïteit

De werkzaamheden op het traject Berg-Obbicht zijn eerder vertraagd doordat er wateroverlast ontstond voor omwonenden. Het project is toen stopgezet, er is nader onderzoek gedaan en gekozen voor een andere werkwijze. Aannemer Van den Herik kiest er voor om ‘in den droge’ te werken. Dit houdt in dat het kanaal tussen Berg en Obbicht gefaseerd droog gezet wordt waarbij wel altijd doorvaart voor scheepvaart mogelijk blijft.

Er worden tijdelijke bouwkuipen gemaakt met stalen damwanden waarlangs schepen kunnen blijven varen. Na voltooiing van de bouwkuip wordt het kanaalwater er uit gepompt. Zo ontstaat een droge werksituatie en kan tijdelijk de waterremmende kleilaag verwijderd worden om het kanaal te verbreden en verdiepen. Deze methode is door Van den Herik Sliedrecht eerder succesvol gebruikt bij het aanleggen van passeervak noord in het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo.

Inloopavond

Tijdens de 1e fase van het werk wordt gestart ter hoogte van de sportvelden in Berg over een lengte van ca. 700 m richting het noorden. In totaal duurt deze 1e fase naar verwachting tot eind oktober 2022. Hier wordt de omgeving op 9 december 2021 over bijgepraat tijdens een inloopavond. Tijdens de inloopavond gelden de op dat moment actuele coronamaatregelen.

Datum: 9 december 2022

Tijd: inloopbijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur
Adres: Bergerweg 1 te Berg aan de Maas

Beperkte hinder voor scheepvaart en omwonenden
Scheepvaart ondervindt beperkte hinder van de werkzaamheden, dat betreft dan vooral snelheidsbeperkingen en korte wachtmomenten. Het aanbrengen en het verwijderen van de damwanden gebeurt met een trilblok. Vanwege de specifieke methode van hoogfrequent trillen, is de kans aanwezig dat er geluidshinder kan zijn voor omwonenden. De trillingen zullen vanwege de ruime afstand tot de bebouwing niet of nauwelijks voelbaar zijn.

Meer informatie over het project

Wilt u alle ontwikkelingen van dit werk op de voet volgen, volg dan de bouwwebsite(externe link) en de Facebookpagina(externe link) van de aannemer voor dit project.

Onderhoud vaarwegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doet Rijkswaterstaat er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.