Rijkswaterstaat plaatst nieuwe containers voor inzameling ‘overig scheepsbedrijfsafval’

Schippers moeten ecokaart van chip laten voorzien

Rijkswaterstaat start begin februari met de vervanging van open inzamelcontainers voor huisvuil, restafval en klein gevaarlijk afval. De open containers worden vervangen door gesloten containers. In de loop van 2013 kan alleen nog afval worden afgegeven als een abonnement is afgesloten bij de SAB. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van internationale Scheepsafvalstoffenverdrag, waarin is afgesproken dat het principe “de vervuiler betaalt” ook geldt voor overig scheepsbedrijfsafval.

Het Scheepsafvalstoffenverdrag
In 1996 is het Verdrag inzake verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart tot stand gekomen, ook wel het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV of CDNI) genoemd. Dit is een internationaal verdrag tussen de Rijnoeverstaten en België en Luxemburg, waarin onder meer geregeld wordt hoe schippers diverse soorten afval moeten afgeven, hoe het wordt ingezameld en hoe schippers of verladers moeten betalen voor de verwerking ervan. Belangrijke uitgangspunten zijn: een verbod tot lozing van afval, vermindering van afvalproductie en invoering van het principe “de vervuiler betaalt”.
Het verdrag bevat drie delen:
– Deel A: olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
– Deel B: afval van lading, onderverdeeld in droge en vloeibare lading;
– Deel C: overig scheepsbedrijfsafval, te weten huisvuil, restafval en klein gevaarlijk afval (KGA).
Deel B is direct in werking getreden in november 2009 en Deel A is geïmplementeerd per 1 januari 2011. Nu wordt ook Deel C van het verdrag geïmplementeerd.

Wat betekent dit voor schippers?
De huidige inzamelstructuur – open rolcontainers langs de vaarweg en containers bij speciale depots aan de walzijde – is niet geschikt om te voldoen aan het principe “de vervuiler betaalt”. Daarom komt er een gesloten systeem, waarbij toegang wordt verkregen met de bestaande ecokaart die al wordt gebruikt bij deel A. De kaart wordt voorzien van een speciale chip en fungeert daarmee als ‘sleutel’. Ook op inzamelschepen zullen voortaan alleen restafvalstoffen en KGA ingenomen worden als de schipper een ecokaart heeft die voorzien is van een chip. Het afsluiten van de containers voorkomt misbruik door particulieren van de walzijde en maakt het mogelijk om een abonnementsysteem in te voeren.
Schippers moeten er zelf voor zorgen dat hun ecokaart wordt voorzien van een chip. Dit kunnen zij gratis doen bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Kosten
Vanaf 1 maart 2013 kan restafval alleen nog worden afgegeven in de gesloten containers. Als alle voorbereidingen gereed zijn, zal – waarschijnlijk per 1 juli 2013 – het abonnementsysteem in werking treden. Tot die tijd kan het ‘overig afval’ kosteloos worden afgegeven.
Qua financiering ligt het systeem dicht bij de door de sector eerder geuite wensen, namelijk een jaarlijkse bijdrage. Schippers sluiten bij het SAB een abonnement af om de vaste jaarlijkse bijdrage te betalen. Vervolgens wordt de chip op de ecokaart geactiveerd, waarmee ze toegang krijgen tot de afvalcontainers. De SAB registreert via de ecokaart hoe vaak er wordt afgegeven, maar niet hoeveel.
Het basistarief voor reguliere vrachtschepen ligt tussen de 500 en 600 euro per jaar. Dit bedrag is vergelijkbaar met de jaarlijkse kosten voor particulieren en kleine bedrijven.
De SAB verzorgt de daadwerkelijke inzameling en het abonnementssysteem. Zij doet dit ook al voor Deel A.

Nieuwe containers
Rijkswaterstaat faciliteert de invoering van deel C van het SAV door open containers te vervangen door gesloten containers. Begin februari wordt een start gemaakt met de vervanging. In een aantal gevallen wordt een hekwerk geplaatst om open depots af te sluiten. Vanaf dat moment is de chip nodig voor het openen van de containers of hekken.

Het aantal inzamelpunten blijft vrijwel gelijk; de capaciteit per inzamelpunt neemt toe. De precieze locaties kunt u vinden op de website van de SAB, www.sabni.nl.

Meer informatie

Met vragen over de organisatie en bekostiging van de inzameling kunt u terecht bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), tel 010-412 95 44. Aanvragen van de speciale chip voor ecokaart kan via www.sabni.nl, via telefoonnummer 010-798 98 98 (optie 2) of direct aan de balie van de SAB.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.