Sas van Vreeswijk presenteert plannen 3e kolk en verbreding Lekkanaal

Koninklijke BLN-Schuttevaer, beroepsvereniging voor de binnenvaart, kreeg dinsdag 29 december de eerste plannen voor de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal te zien. Aannemer Sas van Vreeswijk presenteerde het ontwerp van de sluis en de verwachte hinder voor de scheepvaart en de omgeving. De bouw start in het najaar van 2016 en is gereed in 2019.

Ontwerp

Onderstaand het voorproefje van het ontwerp van het sluiscomplex zoals dat ook aan Koninklijke BLN-Schuttevaer is gepresenteerd. Zichtbaar is dat de 3e kolk straks dubbele roldeuren bevat. Dit heeft twee grote voordelen. Verder is zichtbaar dat de 3e kolk straks dubbele roldeuren bevat. Dit heeft twee grote voordelen. Bij het falen van een sluisdeur – bijvoorbeeld na een aanvaring – blijft de sluis toch in bedrijf. Ook heeft het als voordeel dat wanneer alleen de buitenste deuren worden gebruikt, er ruimte ontstaat voor het schutten van 2 schepen van ieder 135 meter lang. Dit wordt ook wel ‘schutten XL’ genoemd. Hiermee is een wens van Schuttevaer in vervulling gegaan. Vervelende wachttijden als gevolg van reparaties of een deurwissel behoren tot het verleden.

‘Liever vandaag dan morgen beginnen’

Peter de Jonge, voorzitter van de Koninklijke BLN-Schuttevaer: ‘Het ziet mooi uit. Wij zijn heel blij met de 3e sluiskolk waardoor het mogelijk wordt voor schepen – met een diepgang tot 4 meter – om via Vreeswijk van en naar het Amsterdam-Rijnkanaal te kunnen varen. Het geeft meer mogelijkheden voor de binnenvaart, een wezenlijke verbetering. Zowel schippers van kleine als grote schepen zijn er blij mee omdat de wachttijden zeker verkort worden. Hoe minder hinder voor de scheepvaart, hoe beter. Wat ons betreft beginnen ze liever vandaag dan morgen.’

Hinder scheepvaartverkeer

Om de hinder voor de scheepvaart door de werkzaamheden aan de sluis zo veel mogelijk te beperken neemt Sas van Vreeswijk verschillende maatregelen. Belangrijk onderdeel van hun plan is dat zij eerst de 3e kolk bouwen en deze open stellen voor scheepvaartverkeer. Daarna renoveren ze de andere twee kolken. Hierdoor zijn er in principe altijd twee kolken beschikbaar voor de scheepvaart. Uitzonderingen zijn het aanbrengen van damwanden, het plaatsen van monitoringsapparatuur en het testen van het sluiscomplex. De overige werkzaamheden gebeuren buiten de vaarroute zodat schepen er zo min mogelijk last van hebben.

Globale planning werkzaamheden

Eerste helft 2016 Aanvraag vergunningen, archeologisch onderzoek, aanvullend bodemonderzoek t.b.v. de primaire waterkering en andere onderzoeken

Tweede helft 2016 Kappen van bomen, verleggen kabels en leidingen, fietsroutes en de Schalkwijkse Wetering, slopen 3 (woon)boerderijen, start verplaatsen objecten Nieuwe Hollandse Waterlinie

2017 en 2018 Bouw 3e kolk en verbreding Lekkanaal

Eerste helft 2019 Derde sluiskolk gereed en in gebruik, start renovatie van sluiskolk 1 en 2
Tweede helft 2019 Sluiskolk 1 en 2 gereed
Eind 2019 Aanleg derde sluiskolk en verbreding Lekkanaal gereed
Globale planning werkzaamheden

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.