Versobering bediening bruggen en sluizen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 versobert Rijkswaterstaat de bediening op verschillende bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken is samen met o.a. bedrijven, de scheepvaartsector en Provincies gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per regio.

Veranderingen
De bediening verandert op verschillende manieren. Voor sommige sluizen en bruggen geldt dat de bedieningstijden worden ingekort. Er is dan minder of geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is.

Overleg met diverse belanghebbenden
De aanpassingen gelden voor een aantal bruggen en sluizen over heel Nederland.
Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2013 met de diverse belanghebbenden in de regio overleg gevoerd over de versobering van de bediening. Er is gestreefd de effecten voor de scheepvaart en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden door meer vraaggestuurd te werken, de bediening aan te passen op het scheepsaanbod en door financiële bijdragen voor aanvullende service door Provincies. De maatregelen zijn ook besproken met de landelijke vertegenwoordigers van de verladers, beroeps- en recreatievaart.
De belangrijke doorgaande vaarwegen worden zoveel mogelijk ontzien.

Bereid uw reis voor
Rijkswaterstaat raadt de scheepvaart aan de reis goed voor te bereiden. Op www.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste bedientijden. Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.